Kansliet

Postgatan 8A 

411 13 Göteborg

031-134593 

fgk@telia.com

Pg     526944-4

Bg     5469-4971

Org   757201-1299

 

Öppettider

Måndag & torsdag

09:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstitueringsmöte tis. 27/3-18 Traktören

kl. 18:30, från 18:00 serveras kaffe & fralla

 

  

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har drygt 2000 medlemmar fördelade på 19 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga odlingsintresserade.

Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria
så god som någon, påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle
under sin levnad varit i kontakt med
någon koloniträdgård håller nog streck.
 
Kontakta hemsidan:hemsidan-fgk@outlook.com
 
 
 
 
 
 
  
 
                                  
      
                  
                          
 
 
                 
 

 
Vill du som medlem kunna logga in på sidan årsmötesprotokoll,
skicka ditt föreningsnamn, namn och husnummer till fgk@telia.com 
                   

Jag rekommenderar Din Studio